Evankeliumi

Mitä on evankeliumi?

Sana evankeliumi tulee kreikankielestä ja tarkoittaa ilosanomaa tai hyvää sanomaa. Vanhassa testamentissa sitä vastaava hepreankielen sana tarkoitti hyvän sanoman julistajan palkkaa. Uudessa testamentissa evankeliumi tarkoittaa ensisijaisesti sitä hyvää sanomaa, joka kertoo meille Kristuksesta Jeesuksesta ja syntien sovituksesta. Syntien sovitus on Raamatun mukaan anteeksisaamisen ehto. Tästä syystä Jeesuksen Kristuksen uhri on välttämätön sielujemme pelastukselle. Ellei Jeesus olisi kärsinyt rangaistusta syntiemme tähden, joutuisimme kärsimään sen itse.

Uudessa testamentissa on neljä evankeliumia, jotka ovat kirjoittajansa henkilökohtainen todistus Jeesuksen Kristuksen elämästä, kärsimyksestä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Evankeliumit keskittyvät Jeesuksen viimeisiin elinvuosiin, jolloin hän toimi julkisesti, saarnasi, teki ihmeitä ja kärsi lopulta kuoleman Golgatan keskimmäisellä ristillä, vaikka hän ei ollut tehnyt mitään syntiä. Kukin evankeliumi on kohdistettu eri lukijaryhmälle, mistä syystä niiden tyyli ja kieli poikkeavat hieman toisistaan. Historiallisten tapahtuminen kuvaus on kuitenkin pääkohdiltaan yhtenevä kaikissa evankeliumeissa, tosin eri laajuudessa.

Miksi evankeliumia ei julistettu Vanhan testamentin aikana?

Jotkut skeptikot ja ateistit eivät ymmärrä sitä, miksi evankeliumia ei julistettu Vanhan testamentin aikana: miksi juutalaiset eivät levittäneet uskoaan ja todistaneet Jahvesta kaikille kansoille? Tähän ei ollut mitään syytä, sillä Jumala voi tuomita kaikki kansat oikeudenmukaisesti ja oikeamielisesti, vaikka ne eivät olisikaan kuulleet todistusta hänestä Raamatun kirjoitusten kautta. Miksi sitten evankeliumia Jeesuksesta pitää kertoa kaikille kansoille?

Jotta löytäisimme vastauksen tähän kysymykseen, tulee meidän miettiä sitä, mikä tekee evankeliumista ilosanoman ja ainutlaatuisen? Mikä evankeliumissa on uutta, jota ei ollut ennen Jeesuksen ja apostolien aikaa tapahtunut?

Mikä tekee evankeliumista ilosanoman?

Uusi ja maailmaa mullistava sanoma oli syntien kertakaikkinen sovitus ja Jeesuksen nouseminen ylös kuolleista. Vanhan testamentin aikana Israelin kansan pappien tuli uhrata Jahvelle eläimiä kansan syntien sovitukseksi (synti- ja vikauhrit). Nämä uhrit ovat esikuvia Kristuksen kertakaikkisesta uhrista, joka oli sovittava koko maailman Isän Jumalan kanssa. Kristus on tuonut pelastuksen myös pakanoille, sillä jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Tämä oli uusi asia, jota ei ollut tapahtunut koskaan aiemmin, eikä enää tapahtuisi. Jeesuksen uhri on kertakaikkinen eikä sitä tarvitse koskaan uusia.

Jeesuksen nouseminen ylös kuolleista oli myös ainutlaatuinen tapahtuma. Jeesus oli tosin herättänyt kuolleita ylös julkisen toimintansa aikana ja jo Vanhassa testamentissa on mainittu kolme tapausta, joissa kuollut ihminen on herännyt uudestaan elämään. Nämä kuolleet ja herätetyt ovat olleet kuitenkin tavallisia ihmisiä, jotka ovat tehneet syntiä elämänsä aikana. Heidän on täytynyt kuolla uudestaan sen jälkeen, kun ovat herätetyt Jumalan tekemän ihmeen kautta takaisin tähän elämään.

Jeesus poikkeaa tyystin muista ihmisistä, jotka ovat kuolleet (ja muutama noussut ylös kuolleista). Jeesus ei ole vain ihminen vaan hän on elävän Jumalan Poika. Jeesus on ollut olemassa Isän tykönä jo ennen maailman perustamista ja hänellä oli siellä kirkkaus, jonka hän oli Isältä saanut. Jeesus on ainoa ihmiseksi syntynyt Jumalan Poika. Jeesus sikisi Pyhästä Hengestä ja syntyi neitsyt Mariasta (hepreaksi Miriam). Jeesus ei tehnyt koskaan syntiä elämänsä aikana. Niinpä hänen ruumiinsa ja verensä uhri kelpasi syntien sovitukseksi. Vain viaton ja täydellisen synnitön uhri saattoi poistaa maailman synnin.

Koska Jeesus oli synnitön kuollessaan Jumalan uhrikaritsana syntiemme puolesta, ei kuolemalla voinut olla valtaa häneen. Koko maailma oli elänyt siihen asti kuoleman vallan alaisena ja pelossa. Jeesus vapautti omansa kuoleman pelosta ja antoi meille iankaikkisen elämän toivon. Jokainen, joka uskoo Herraan Jeesukseen, saa elää iankaikkisesti. Me saamme ylösnousemuksessa samankaltaisen kirkastetun ylösnousemusruumiin, joka oli Herralla hänen noustuaan ylös kuolleista.

Sanoma syntien kertakaikkisesta sovituksesta ja kuolleiden ylösnousemuksesta oli uusi ja mullistava tieto myös pakanoille. Heillä ei ollut tietoa kuolleiden ylösnousemuksesta eikä siitä, että Jeesus Kristus on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sillä hän on Isän ainoa Poika ja meidän Herramme. Niinpä monet evankeliumin kuulleet ihmiset tahtoivat kuulla näistä asioista lisää ja monia pakanoita tuli uskoon. Jeesus oli tullut valoksi ja pelastukseksi pakanoille aina maan ääriin asti.

Evankeliumin sisältö

Jeesus oli ensimmäinen ihminen, joka julisti evankeliumia. Hän julisti evankeliumia ja saarnasi, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle: ihmisten tuli tehdä parannus eli kääntyä pois pahuudestaan ja muuttua mieleltään. Mar. 1:15-16. Jeesus käski apostolien saarnata samalla tavalla mielenmuutosta syntien anteeksisaamiseksi ja Jumalan valtakunnan lähelle tuloa. Mar. 6:12; Matt. 10:7. Jumalan valtakunnan lähelle tuleminen tarkoittaa sitä, että Jumalan kuninkuus ja hallitus oli tullut lähelle, sillä Vanhan testamentin Messias-profetioiden oli aika täyttyä. Ne täyttyivätkin kirjaimellisesti Kristuksessa Jeesuksessa.

Kun Jeesus oli noussut ylös kuolleista, ilmestyi hän Jumalan edeltävalitsemille todistajille noin 40 päivän ajan. Sen jälkeen hänet otettiin ylös taivaaseen opetuslasten katsellessa hänen katoamistaan pilven taakse. Jeesus on tuleva takaisin samalla tavalla kuin hänet otettiin ylös, pilven päällä (tai pilvissä). Apt. 1:1-11; Mar. 14:62; 1. Tess. 4:13-17. Herra tulee tällä kerralla tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ei enää kärsimään rangaistusta syntisten puolesta. 2. Tim. 4:1. Kun Jeesus saapuu takaisin, niin hänen omansa nousevat ylös kuolleista ja saavat taivaallisen ruumiin, jossa me elämme iankaikkisesti. 1. Kor. 15:34-58. Tämä on kristittyjen elävä toivo.

Jumala on täyttänyt sen lupauksen, että hän on paneva Henkensä kansansa sydämiin. Hes. 36:24-28. Opetuslapset saivat Pyhän Hengen helluntaina Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen. Apt. 2. Kristus itse asuu uskovien sydämessä, sillä hän on eläväksitekevä Henki. Efe. 4:13-17; 1. Kor. 15:45. Jumalan Henki todistaa meille hänen Pojastaan Jeesuksesta ja kirkastaa meille Kristuksen, ylösnousseen Herran. Joh. 16:13-16; 1. Joh. 5:5-13. Jeesukseen uskominen ja Pyhän Hengen saaminen olivat apostolisen julistuksen yksi tärkeä teema. Apt. 2:12-38; 19:1-7.

Opetuslapset julistivat evankeliumia ensin Israelin kansalle ja pakanoille vasta vuosia myöhemmin. Juutalaisille julistetussa sanomassa oli keskeistä osoittaa, että Jeesus on Vanhassa testamentissa ennustettu Messias (Kristus), joka oli vapauttava kansansa ja pelastava sen kuolemasta. Opetuslapset näyttivät kirjoituksista toteen, että Jeesus on Kristus. Monet juutalaiset uskoivat heidän julistamansa evankeliumin, mutta vielä useammat kääntyivät julistettua sanaa ja opetuslapsia vastaan.

Opetuslapset lainasivat paljon Vanhan testamentin kirjoituksia julistaessaan evankeliumia juutalaisille. Pakanoille he eivät lainanneet yhtä paljon kirjoituksia. Sen sijaan he etsivät yhtymäkohtia Jumalan sanan ja pakanoiden omien uskomusten välillä, jotta saivat heidän mielenkiintonsa heräämään Jeesusta ja Raamatun ilmoittamaa Jumalaa kohtaan. Tämä keino tepsi ja monet pakanat kääntyivät kristityiksi, mutta vielä useammat kääntyivät kristittyjä ja heidän sanomaansa vastaan.

Evankeliumin julistuksen sisältö oli enimmäkseen Jeesuksen ristinkuolemasta ja ylösnousemuksesta kertomista. Opetuslapset olivat hänen ylösnousemuksensa silminnäkijöitä ja todistajia. Jeesuksen ylösnousemus oli vakuutena siitä, että Herra oli tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja oli antava iankaikkisen elämän ylösnousemuksen kautta hänen seuraajilleen. Evankeliumin perussanoma on julistaa syntien anteeksiantamusta ja iankaikkista elämää Jeesuksen Kristuksen kautta, uskon kautta hänen nimeensä.

Kun ihmisiä tuli uskoon evankeliumin sanan kuulemisen ja vastaanottamisen kautta, niin heidät kastettiin vedessä Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen. Ihmiset eivät kastattaneet itseään sen vuoksi, että olisivat saaneet syntinsä anteeksi kasteen hetkellä, vaan siksi, että kaste oli Jeesuksen käsky syntinsä anteeksisaaneille opetuslapsille. Opetuslapset tunnustautuivat kasteessa julkisesti Jeesuksen seuraajiksi ja sitoutuivat häneen niin kuin morsian sulhaseensa kihla-aikana. Vain ne kastettiin, jotka uskoivat henkilökohtaisesti vapahtajaan. Uskovien lapsia ei kastettu, elleivät he uskoneet Herraan Jeesukseen.

Jeesuksesta todistamiseen kuului jo Jeesuksen aikana se, että hänet kohdanneet ihmiset kertoivat muille siitä, millä tavalla he olivat kohdanneet Jeesuksen ja mitä Jeesus oli tehnyt heille. Opetuslapset julistivat ensimmäisenä helluntaina Jumalan ihmeellisiä tekoja. Paavali kertoi useaan otteeseen vainoojilleen ja vangitsijoilleen, miten hän oli tullut uskoon ja mitä Jeesus oli käskenyt hänen saarnata. Henkilökohtainen todistus uskoontulosta ja Jumalan tekemistä ihmeistä on yhä vielä osa kristittyjen julistamaa evankeliumia.

Evankeliumin julistaminen ei ollut vain Kristuksen uhrikuolemasta ja ylösnousemisesta kertomista. Se sisälsi myös paljon kehotuksia mielenmuutokseen ja hyviin tekoihin. Jumalan tykö tulevien ihmisten tuli kääntyä pois pahuudestaan ja muuttua sydämeltään oikeamielisiksi ihmisiksi. Mielenmuutos ja kääntyminen olivat syntien anteeksisaamisen ehto apostolien julistuksen ja Jeesuksen lähetyskäskyn mukaan. Luuk. 24:47; Apt. 3:19; 26:17-20. Paavali ei väsynyt opettamasta ja julistamasta mielenmuutoksen hyviä tekoja hänen todistaessaan Kristuksesta Jeesuksesta kuulijoilleen. Apt. 20:20-21.

Evankeliumin julistamisen tapa

Apostolien aikana julistettiin evankeliumia sekä massoille yleisötapahtumissa että yksityisesti arjen keskellä tai kotona. Evankeliumi menee ehkä paremmin eteenpäin uskovan kristityn arkielämän todistuksen kautta kuin massakokouksissa. Jeesuksen seuraajan pyhä elämä ja tarvittaessa suullinen todistus henkilökohtaisesti hänen tuttavilleen ja sukulaisilleen on usein tehokkaampi keino evankeliumin menestyksen kannalta kuin järjestää kokouksia suurille massoille. Henkilökohtainen todistus tutulle henkilölle on puhuttelevampi ja enemmän luottamusta herättävä tapa evankelioida epäuskoisia ihmisiä.

Evankeliumia ei ole tarkoitus tuputtaa kaikissa tilanteissa ihmisille. Jumala voi ohjata meitä siten, että tiedämme, milloin on sopiva hetki todistaa Jeesuksesta, ja milloin on syytä olla hiljaa. Vääränlainen painostava todistaminen voi koitua jopa evankeliumin vahingoksi. Meidän on oltava tarkkoja sen suhteen, miten Henki meitä johdattaa. Joskus on mahdollista huomata ja tuntea se, miten Jumala avaa jonkun sydämen evankeliumille ja on todistamisen aika. Myös sen huomaa, kun Jumala sulkee sen todistushetken. Sen jälkeen voimme jatkaa arkielämän puuhissa ja asioissa ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut, vaikka todistus Jeesuksesta menikin perille. Hyvin harva ihminen tulee uskoon heti ensimmäisen todistuksen kuultuaan ja suurin osa ei tule uskoon koskaan.

Evankeliumia julistetaan nykyään myös mediassa ja taiteen keinoilla. Median kautta tapahtuva julistus on hyvä keino tavoittaa kerralla suuri joukko sanan kuulijoita. Taiteen kohdalla on syytä olla varovainen. Kaikki keinot eivät ole sopivia ja evankeliumin arvon mukaisia. Esimerkiksi jotkut sarjakuvat voivat aiheuttaa Jumalan tahdon vastaisella tavalla pelkotiloja herkissä tai nuorissa lukijoissaan. Taiteen kuvailemat demonit ja muut hahmot eivät myöskään vastaa todellisuutta, joten niiden käyttämistä tulisi välttää. Mediassa julistetun evankeliumin sisältö on lisäksi usein virheellinen, koska siellä julistetaan ikuista piinahelvettiä, joka ei ole Jumalan säätämä rangaistus synnistä. Kuolema ja ruumiin katoaminen sen sijaan ovat.

Kirkot ovat tyypillisesti täynnä Jeesuksen, apostolien ja pyhimysten kuvia. Maalaukset kuvaavat usein raamatullisia tapahtumia. Kirkoissa on myös patsaita ja krusifikseja, joiden edessä hurskaimmat kirkolliset kumartavat ja tekevät ristinmerkkejä rukoillessaan. Jeesuksen opetuslasten ei pitäisi kuitenkaan toimia tällä tavalla. Jeesus Kristus on taivaissa Isän oikealla puolella valtaistuimella istuva Jumalan Poika, josta ei toisen käskyn mukaan ole lupa tehdä kuvia, joita kumarretaan ja palvotaan. Kirkkotaiteessa esitetyt kuvat kaiken lisäksi vääristävät Raamatun tapahtumia ja henkilöitä. Siksipä niistä tulisi luopua. Jumalan seurakunnalla ei ylipäätään pitäisi edes olla kirkkorakennusta, sillä sen rakennus- ja hoitokustannukset rasittavat liiaksi seurakuntaa. Seurakunta kokoontui apostolien aikana kodeissa ja yksinkertaisissa vuokrahuoneistossa. Samoin tulisi tehdä nyt.

Evankeliumin julistuksessa on käytetty paljon musiikkia ja lauluja. Hengelliset laulut voivat herättää ja puhutella epäuskoisia ihmisiä. Ne voivat myös palauttaa tieltä eksyneen lampaan takaisin lammaslaumaan tai olla osana sitä prosessia, joka johtaa Jumalan tykö palaamiseen. Hengellisen musiikin suhteen on kuitenkin syytä olla varovainen, sillä kaikki tyylilajit eivät ole evankeliumin arvolle sopivia. Esimerkiksi death metal ja punk herättävät jo tyylinsä vuoksi kuulijoissa aggressioita, joten niiden käyttäminen evankelioimisessa on kyseenalaista. Laulujen sanoistakaan ei näissä tyylisuunnissa saa kunnolla selvää, mikä olisi kuitenkin evankeliumin menestymisen kannalta välttämätöntä.

Evankeliumia on julistettu viime vuosina myös elokuvien, teatteriesitysten, pantomiimin ja tanssin kautta. Elokuvat ja teatterinäytökset voivat olla hyvä tapa evankeliointiin, mutta pantomiimi ja tanssi eivät pääsääntöisesti sitä ole. Pantomiimista puuttuu Jumalan sana ja tanssi herättää usein seksuaalisia himoja katsojissa, minkä ei pitäisi olla evankeliumin julistamisen tarkoitus.

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s